Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 27. oktober 2021 kl. 16.00

Mødet afvikles fysisk og tilhører er velkomne. Spørgetid kræver fysisk fremmøde - se regler for spørgetid her

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 861 Spørgetid 27. oktober 2021
Punkt 862 Opgørelse af kassebeholdningen - Likviditet per 30. september 2021
Punkt 863 Beredskab & Sikkerhed: Godkendelse af takster for 2022
Punkt 864 Lokalplan 426 med fokus på bevaring for Egil Fischers Ferieby med tilhørende kommuneplantillæg nr. 01. Revideret forslag.
Punkt 865 Lokalplan 432 for et boligområde ved Hvedevangen og Rughaven i Thorsager, forslag
Punkt 866 Pulje til Landsbyfornyelse. Uddelegering af kompetence til Administrationen
Punkt 867 Godkendelse af vision for skoleudbygningen i Hornslet
Punkt 868 Godkendelse af tidsplaner og processer i forbindelse med skoleudbygningen i Hornslet
Punkt 869 Udbud og bedømmelsesudvalg i forbindelse med skoleudbygningen i Hornslet
Punkt 870 Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister - Velfærdsområdet
Punkt 871 Orientering om skolernes anvendelse af øgede frihedsgrader - elevplaner og timetal
Punkt 872 Rønde Idrætscenter, brugsret til kommunalt areal til tennisanlæg
Punkt 873 Køb af areal (Lukket punkt.)
Punkt 874 Køb af areal i Hornslet(Lukket punkt.)
Punkt 875 Køb af ejendom(Lukket punkt.)    
Punkt 876 Underskriftsark - Byrådet 27. oktober 2021

Opdateret: 25-10-2021 14:56