Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 16. september 2020 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 606 Spørgetid 16. september 2020
Punkt 607 Budget 2021 - 1. behandling af budget
Punkt 608 Opgørelse af kassebeholdning - likviditet per 31. august 2020
Punkt 609 Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - anlæg - samtlige udvalg
Punkt 610 Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Økonomiudvalget - drift
Punkt 611 Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
Punkt 612 Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for natur, teknik og miljø - drift
Punkt 613 Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for erhverv og beskæftigelse - drift
Punkt 614 Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for sundhed, ældre og social - drift
Punkt 615 Budgetopfølgning per 31. juli 2020 - Udvalget for familie og institutioner - drift
Punkt 616 Budgetopfølgning 2020 - Ultimo juli - samlet vurdering af økonomien i Syddjurs Kommune
Punkt 617 Trustrup-Lyngby Varmeværk. Ansøgning om kommunegaranti
Punkt 618 Lokalplan nummer 429 Boligområde ved Stadionvej i Hornslet med kommuneplantillæg nummer 23 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling
Punkt 619 Cykelsti fra Boeslum til Ebeltoft. Endelig ekspropriationsbeslutning.
Punkt 620 Samarbejde mellem DemoRådet og Byrådet

 

Opdateret: 15-09-2020 09:37