Inddragelse af PPR

Når PPR ønskes inddraget, i forhold til forståelsen af et barn og de sammenhænge barnet er en del af, med henblik på at styrke barnets læring, trivsel og udvikling, benyttes skemaet ”Oplysninger ved inddragelse af PPR (TF)”. Skemaet udfyldes og underskrives af såvel forældre som skole/institution. Er det andre end skole eller institution, der ønsker PPR inddraget, f.eks. rådgiver eller sundhedsplejerske, udfylder disse skemaet sammen med forældrene, og angiver hvilken skole/institution barnet er tilknyttet eller om barnet passes hjemme.

Forud for mødet med PPR anbefales det at bruge skemaet ”Egen forberedelse ved inddragelse af PPR”.

Dokumenter

Skemaer til inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning finder du i menuen til venstre under:
- Dokumenter til forældre og børn
- Dokumenter til fagpersonale

Du kan udfylde skemaerne elektronisk og printe dem til underskrift.

 

Opdateret: 18-09-2020 10:20

Kontakt